• Wycieczka 1e
  • Narty
  • matura IB
  • Chemia
  • Zakończenie roku klas 3

- Ankieta-absolwenta

Prosimy, abyś poświęcił/poświęciła chwilę na wypełnienie poniższej ankiety. To jest dla nas bardzo ważne.
W którym roku ukończyłeś/-łaś naszą szkołęUczęszczałeś/-łaś do klasy o profilu


Czy po ukończeniu liceum kontynuowałeś/-łaś lub kontynuujesz naukę?


Jeśli kontynuujesz lub kontynuowałeś/-łas naukę na wyższej uczelni to gdzie i na jakim kierunku?


Uczelnia:
Kierunek:
Czy uważasz, że szkoła dobrze przygotowała Cię do podjęcia studiów?


Jakie mocne i słabe strony ma wg Ciebie nasze liceum?


Mocne strony:

Słabe strony:

Naciśnij przycisk WYSYŁAM.
aby przesłać nam Ankietę Absolwenta