• Wycieczka 1e
  • Biologia
  • erazmus
  • Zakończenie roku klas 3
  • Najlepsi z najlepszych

Komunikaty dla rodziców


Dyżury nauczycieli podczas Drzwi Otwartych dla rodziców
Sale w których nauczyciele będą dyżurowali podczas Drzwi Otwartych dla rodziców Zespołu Szkół nr 2

Deklaracje maturalne i procedury
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Wplaty na Radę Rodziców

Przedmiotowe systemy oceniania
Obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

Egzamin maturalny 2017
Podstawowe informacje o strukturze egzaminu oraz obowiązujący terminarz.

Parking
Parkowanie samochodów na zebraniach z rodzicami

Komunikat Rady Rodziców
dotyczący ubezpieczenia uczniów.

Bezpieczne wakacje
Bezpieczeństwo młodzieży w czasie wakacji

Pomóż nam, my pomagamy innym
Zadeklaruj 1% podatku

Stypendia dla uczniów!
Informacja na temat pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014.

Edukacyjna Wartość Dodana
IILO szkołą sukcesu!!!

Sukces szkoły w prestiżowym rankingu „Perspektyw”