• Narty
  • Biologia
  • Zakończenie roku klas 3
  • Wycieczka 1e
  • erazmus

Komunikaty dla rodziców


Ubezpieczenie uczniów
w roku szkolnym 2017/2018

Dyżury nauczycieli podczas Drzwi Otwartych dla rodziców
Sale w których nauczyciele będą dyżurowali podczas Drzwi Otwartych dla rodziców Zespołu Szkół nr 2

Wplaty na Radę Rodziców

Parking
Parkowanie samochodów na zebraniach z rodzicami

Pomóż nam, my pomagamy innym
Zadeklaruj 1% podatku