• Biologia
  • Chemia
  • Zakończenie roku klas 3
  • Wycieczka 1e
  • erazmus

Komunikaty


KZG biologia
5.01 zajęcia odwołane

Wyniki rekrutacji na zajęcia Klubu Zdolnego Gimnazjalisty
Listy osób przyjętych na zajęcia

Rekrutacja do KZG na rok szkolny 2016/2017
Rozpoczęliśmy rekrutację gimnazjalistów do siódmej edycji Klubu Zdolnego Gimnazjalisty