• Narty
  • Najlepsi z najlepszych
  • matura IB
  • Zakończenie roku klas 3
  • Chemia

Kopernik, bo...


Dlaczego „Kopernik”?
Oto kilka wypowiedzi uczniów dlaczego wybrali II LO w Lesznie.

"Kopernik," bo ...
Uczniowie mówią, dlaczego warto wybrać naszą szkołę.

Drzwi Otwarte
Coroczna impreza promująca szkołę i profile klas.