• Najlepsi z najlepszych
  • Chemia
  • Biologia
  • erazmus
  • Biologia

Kopernik, bo...


Dlaczego „Kopernik”?
Oto kilka wypowiedzi uczniów dlaczego wybrali II LO w Lesznie.

"Kopernik," bo ...
Uczniowie mówią, dlaczego warto wybrać naszą szkołę.

Drzwi Otwarte
Coroczna impreza promująca szkołę i profile klas.