• Najlepsi z najlepszych
  • matura IB
  • Narty
  • wosp
  • Chemia

Pedagog informuje


Salon Maturzystów
Zaproszenie do udziału w Salonie Maturzystów 2018 dla uczniów kl. III (szczegółowe informacje u wychowawców klas lub u pedagoga).

Uwaga maturzyści !!!
Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018

Propozycje zajęć w ALTERNATYWIE
PROGRAM „ALTERNATYWNYCH” ZAJĘĆ CYKLICZNYCH MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM PROFILAKTYKI - ZAJĘCIA BEZPŁATNE DLA MŁODZIEŻY ( 13-22 LATA)

Godziny pracy pedagoga

Stypendia edukacyjne
O stypendium edukacyjne ubiegać się mogą uczniowie od 2 klasy gimnazjum i uczniowie liceum, spełniający kryteria wymienione poniżej.

Stypendia socjalne
Informacja o zasadach przyznawania stypendium socjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia pomostowe dla maturzystów
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje: że w roku akademickim 2016/2017 istnieje możliwość uzyskania stypendium.

Stypendia dla maturzystów
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje V edycję stypendiów akademickich. W roku akademickim 2016/2017 Fundacja zamierza przyznać 600 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500zł.

Szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień
Stowarzyszenie Nasza Alternatywa- Młodzieżowe Centrum Profilaktyki ALTERNATYWA zaprasza na SZKOLENIE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ rodziców

STYPENDIA
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Stypendia Urzędu Miasta LESZNO
Informacje na temat możliwości wystąpienia o przyznanie stypendium

Zapisy na warsztaty w SWPS w Poznaniu
12 lutego 2015 r.o godz. 12.00 w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej odbędzie się kolejne spotkanie z projektu Sfera Młodzieży. Jego tematyka to: Dzień kobiet - O przemocy wobec dziewczyn.